U vatrogasnom domu započeli smo s radovima na uređenju sanitarnog čvora i čajne kuhinje. Radove financira DVD Divoševci, uz pomoć općine Velika Kopanica, koja osigurava potreban materijal, a velik dio radova izvest će sami članovi DVD-a. Kako napreduju radovi možete vidjeti iz nekoliko fotografija u nastavku.