Dana 9. ožujka 2013. godine (nedjelja) u 12:00 sati, u klubani NK Mladost Divoševci (novo nogometno igralište) održana je 56. redovna godišnja sjednica Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Divoševci. Skupštini su nazočili brojni gosti, od kojih ćemo izdvojiti zamjenika načelnice g. Jozu Jurkića, predsjednika VZO g. Antuna Petraševića, zapovjednika VZO g. Matiju Vukasovića, te DVD-e Beravci, Velika Kopanica, Mala Kopanica, Čajkovci, Gundinci, Donji Andrijevci, Sikirevci, Oprisavci i Piškorevci.

Dnevni red je bio uobičajen za redovnu skupštinu i jednoglano je prihvaćen, nazočna je bila natpolovična većina članova, pa su i sve donešene odluke pravovaljane. Pročitana su detaljna izvješća o radu, financijska izvješća, i izvješće nadzornog odbora, te su prezentirani plan rada i financijski plan za 2014. Sve nabrojano skupština je jednoglasno prihvatila.

Od bitnijih događaja i zbivanja u 2013. navodimo samo neke, a to su:

  • osposobljena dva nova časnika
  • osposobljeno šest novih dočasnika
  • organiziran prvi noćni kup DVD-a Divoševci
  • provedene sve aktivnosti sukladno zadanim obavezama od stane VZO i drugih udruga čiji smo član

Donosimo i nekoliko slika sa sjednice i prilikom pripreme sjednice.