Dana 26.04.2019. godine, održana je 61. po redu izvještajna, a ujedno i  izborna sjednica Skuštine DVD-a Divoševci. 
Kako je radi nemogućnosti kvalitetnog obavljanja dužnosti predsjednik izrazio svoje mišljenje kako bi najbolje bilo odabrati novo vodstvo, dao je svoj mandat na prijedlog, te je održana izborna sjednica Skupštine.

Dnevni red je bio uobičajen za redovnu Skupštinu, nazočna je bila natpolovična većina, pa su sve donesene odluke pravovaljane. Pročitana su izvješća o radu, financijsko izvješće, izvješće nadzornog odbora, te je prezentiran plan rada i financijsko izvješće za 2019.godinu. Sve nabrojano skupština je jednoglasno prihvatila.

Predloženo je novo vodstvo DVD-a koje je Skupština jednoglasno potvrdila, a novi dužnosnici i članovi odbora su: 

Upravni odbor:

• Predsjednica : Valentina Vidaković
• Potpredsjednik : Antun Hanuljak
• Tajnik : Krunoslav Zdunić
• Članovi upravnog odbora : Davor Vidaković

Nadzorni odbor: 

• Martina Vuković
• Mirta Zdunić

• Mirna Petričević

Blagajnik: 

• Davor Vidaković

U prošloj 2018. godini možemo izdvojiti osposobljavanje članova:

VATROGASAC
         
• Ivica Vidaković