Divoševci su jedno od manjih mjesta u Brodsko-Posavskoj županiji, smješteni tridesetak km istočno od sjedišta županije, Slavonskog Broda. Geopolitički pripadaju općini Velika Kopanica, kojoj još pripadaju Velika Kopanica kao najveće mjesto i ujedno administrativno središte općine , te Beravci i Mala Kopanica. Velika Kopanica je ujedno i sjedište župe, kojoj osim navedenih naselja pripada i Kupina.

Selo se nalazi uz auto cestu Zagreb – Lipovac, koja prolazi južnom granicom kat. općine, a sjevernu stranu omeđuje rječica Biđ. Još u vrijeme Austro – ugarske, Divoševci su prometno bili povezani sa Slavonskim Brodom i Đakovom, te Babinom Gredom i Županjom jer je kroz selo prolazila tvrda cesta koja je povezivala ta središta pukovnija ondašnje Vojne krajine. Tijekom vremena ta je cesta modernizirana ( asfaltirana), te je naselje prometno povezano sa susjednim mjestima: Donjim Andrijevcima, Velikom i Malom Kopanicom i Kupinom. Zapadnim dijelom kat. općine (granica sa k.o. Sredanci) prolazi međunarodna cesta “Koridor 5 c” , što dodatno povećava značaj prometnog položaja ovog dijela naše županije. Katastarska općina Divoševci graniči sa KO Donji Andrijevci i Čajkovci na sjeveru, KO Velika i Mala Kopanica na istoku, KO Kupina i Stružani na jugu i KO Sredanci na zapadu. (Tekst iz seminara “Divoševci” autorice Danijele Blekić)

[mappress]