VATROGASNA PREVENTIVA

93 - vatrogasci

Više od 80 posto požara nastaje djelovanjem čovjeka i to uslijed:

 • nepažnje,
 • nemara,
 • namjernog paljenja,
 • dječje igre,
 • nestručnog održavanja i rukovanja strojevima i alatima.

Požari i ostale nesreće pojavljuju se uvijek nenadano. Stoga razmotrite stanje u domaćinstvu i zgradi u kojoj živite te izradite vlastiti plan spašavanja s kojim moraju biti upoznati svi članovi obitelji, domaćinstva ili zgrade. Svi ukućani trebaju biti upozoreni i znati postupke ponašanja u slučaju požara.

Električne instalacije ne smiju se improvizirati. Ako se kriminalističkom obradom utvrdi da je netko stradao u požaru, nastalom poradi improviziranih instalacija,slijedi kaznena prijava za počinitelja,

EVO NEKOLIKO PRAKTIČNIH SAVJETA KAKO POSTUPITI U SLUČAJU POŽARA ILI NEKIM DRUGIM OPASNIM SITUACIJAMA

ŠTO NAPRAVITI AKO SE ZAPALI ŠTEDNJAK ILI NEŠTO NA ŠTEDNJAKU (LONAC I SL.)?

112 - telefon za hitne slučajeve
112 – telefon za hitne slučaje
 • Iskopčamo štednjak .
 • Goruću posudu pokrijemo poklopcem ili mokrom krpom.
 • Ukoliko imamo u kući aparat za početno gašenje upotrebit cemo ga.

Posebna PAŽNJA!

Ne gasimo s vodom!

Ne prenosimo goruću posudu!

Ako požar ne uspijemo ugasiti odmah pozivamo vatrogasce na broj 93 ili 112.

ŠTO NAPRAVITI AKO SE ZAPALI ISPOD POKLOPCA MOTORA NA VOZILU?

 • Zaustavimo vozilo uz rub ceste i ugasimo motor.
 • Putnici brzo napuste vozilo.
 • Otvaramo poklopac motora samo ako imamo pripremljeno sredstvo za gašenje (savjetujemo 2- kilogramski aparat za gašenje prahom)
 • Gasimo tako, da malo otvorimo poklopac motorai usmjerimo mlaz sredstva za gašenje na motor,zatim poklopac zatvorimo i malo počekamo,
 • Ako nam prvi put nije uspjelo ponovimo postupak
 • Ako smo bili neuspješni a požar se brzo širi ,bez razmišljanja pozovimo vatrogasce na tel.93 ili 112.

PAŽNJA!

Strah od eksplozije vozila je sasvim nepotreban (to vidimo samo u igranim filmovima).

Ako nemate s čime gasiti ne otvarajte poklopac ili vrata vozila.

Svaki miris po dimu u vozilu je znak da se nešto grije ili gori, treba odmah provjeriti o čemu se radi.

KAKO POSTUPITI KAD SE ZAPALI ODJEĆA NA ČOVJEKU?

 • Započimljemo gašenje tako da prekrivamo goruće djelove odjeće (gušenje požara),
 • upotrijebimo nekakav prekrivač, dio odjeće ili bilo što prikladno,
 • najprije zaštitimo glavu goruće osobe,
 • sami se lako pogasimo valjanjem po tlu, snijegu ili slično,

PAŽNJA!

U krajnjem slučaju lako ga možemo pogasiti i s vodom.

KAKO POSTUPITI KAD SE ZAPALI ČAĐA U DIMNJAKU?

 • Obavezno pozovite vatrogascena telefonski broj 93 ili 112,
 • pomaknite sve gorive predmete iz blizine dimnjaka,
 • pregledajte sve prostore kroz koje prolazi dimnjak, možda ima negdje nakupljenog plina i dima,
 • o požaru obavjestite sve stanare,
 • omogućite vatrogasnim ekipama nesmetan pristup do svih prostora, da bi mogli lakše nadzirati požar dimljaka do konačnog izgaranja čađi.

PAŽNJA!

Ne gasite požar dimljaka vodom.

Ne otvarajte vrata dimljaka.

Nakon požara neka dimljačar pregleda dimljak.

KAKO POSTUPITI AKO SE ZAPALI TELEVIZOR, STROJ ZA PRANJE RUBLJA,KUĆANSKI APARATI ILI SLIČNO?

 • Iskopčajmo uređaj iz električne mreže,
 • gasimo vatrogasnim aparatom (co2 ili prahom za gašenje ABC),
 • pozovimo vatrogasce na telefonski broj 93 ili 112.

PAŽNJA!

Ako smo zapaljenu napravu pravilno iskopčali iz električne mreže (glavni prekidač,osigurači) ili druge mogučnost, onda možemo gasiti s vodom i samim ti spriječiti širenje požara po stanu.

KAKO POSTUPITI AKO GORI U STANU A SAMI NE MOŽEMO POGASITI POŽAR?

 • Sve stanare izmjestiti na sigurno,
 • iza sebe zatvoriti prozore i vrata,
 • izmjestimo posude sa plinom ili gorivom,
 • pozovimo vatrogasce na telefonski broj 93 ili 112.
 • omogućimo prilaz vatrogasnoj jedinici i prosljedimo im informaciju o požaru.

PAŽNJA!

Ne izlažite se u dimu radi spašavanja materijalnih dobara!

Osigurajte, da vatrogasci lakše nađu put do vaše kuće i usmjeravajte ih. Surađujte sa voditeljom intervencije, jer vi najbolje poznajete prostore i okolinu!

KAKO POSTUPITI AKO SAZNAMO DA JE DOŠLO DO ISTJECANJE PLINA U STANU?

 • Tako da otvorimo prozore i vrata i napravimo propuh,
 • nastojimo ustanoviti odakle istječe plin i pokušamo ga zatvoriti,
 • električni vod iskopčamo samo ako je prekidač izvan prostora u kojem ističe plin.
 • pozovemo Regionalni centar za obavješčivanje na telefon 112.

PAŽNJA!

Ne uporebljavajmo otvorenu vatru!

Ne palimo svijetlo ili električne naprave!

U SLUČAJU POŽARA, POŠTUJTE SLJEDEĆA PRAVILA:

1. NE PODLIJEŽETE PANICI!

 • Ostanite smireni kako bi pravilno procjenili nastalu situaciju!
 • Pažljivo pregledajte čitav prostor,proučite protupožarna uputstva( javljači dima ili požara, gdje se nalaze zidni hidranti, protupžarna i dimna vrata, protupožarni ili evakuacijski izlaz,…) i postupite u skladu sa uputstvom.
 • Ako se požarna i dimna vrata nisu zatvorila , zatvorite ih ručno, da zaustavite širenje požara i dima,
 • Poštujte uputstva osoblja!

2. DOJAVITE POŽAR

 • Pozovite na broj 93 ili112,
 • Kratko i jasno recite što se dogodilo,
 • Ime i prezime te vaš telefonski broj
 • Što se dogodilo
 • Gdje i što gori
 • Jesu li ljudi u opasnosti.

3. POKUŠAJTE LOKALIZIRATI POŽAR

 • Proučite uputstvo na vatrogasnom aparatu!
 • Zaštićeno se približite centru požara ( na 2-3 m)!
 • Usmjerite ručni aparat za početno gašenje u centar požara i započnite s gašenjem!
 • Pri otvaranju požarnih ili dimnih vrata pripazite na povratni plameni udar zbog dotoka svježeg zraka!

4. PRVA POMOĆ

 • U slučaju trovanja dimom ili plinovima osigurajte unesrećenom udisanje svježeg zraka ili kisika.
 • Onesviještene osobe okrenite na bokda nebi došlo do ugušivanje.
 • U slučaju opeklina pustite hladnu vodu da teče preko opeklina (5-10 min.).
 • U slučaju većih opeklina stavite sterilnu gazu na opeklinu i pozovite hitnu pomoć.

POŽARI RASLINJA – OTVORENOG PROSTORA

Požari raslinja – šume, trave i makije nastaju obično u rano proljeće kada se raslinje još nije zazelenilo, te ljeti u sušnim razdobljima. Česti su i požari žitnih polja, vinograda i maslinika. Najdjelotvornija zaštita od požara raslinja se provodi kroz poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara.

U LJETNOM I SUŠNOM RAZDOBLJU, KADA SU POVEĆANE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA OTVORENOG PROSTORA DRŽITE SE SLIJEDEĆIH UPUTA:

Ne palite vatru na otvorenom. Ljeti je paljenje bez nadzora vatrogasaca bilo kakve vatre na otvorenom prostoru strogo zabranjeno! Za nepoštivanje propisa o zabrani loženja vatre na otvorenim prostorima policija pokreće prekršajne prijave, ukoliko je paljenjem vatre nastala veća šteta ili opasnost po ljude i imovinu, protiv počinitelja se podnosi kaznena prijava, strogo pazite na moguće uzročnike požara, kao npr. opuške, iskrenje, neispravni električni vodovi, educirajte djecu o požarnim opasnostima,oko kuće uklonite otpad i držite okućnicu urednom i bez gorivih materijala kako se eventualni požar na otvorenom ne bi mogao proširiti i na objekt.

Razradite načine gašenja sa sposobnim članovima obitelji. Kod nastanka velikih požara, vatrogasci možda neće moći doći do Vas i Vaše kuće, upozorite vatrogasce iz Vaše sredine na nedovoljne preventivne mjere zaštite od požara u Vašoj bližoj i daljoj okolini. Ukažite na neispravne aparate za gašenje, hidrantsku mrežu ili ugrožavanje sigurnosti od strane drugih osoba.

AKO DO POŽARA VAŠOJ BLIZINI IPAK DOĐE, POSTUPITE NA SLIJEDEĆI NAČIN:

Pokušajte djelovati na požar kako je već opisano i pozovite vatrogasce na broj 93 ili 112 ako ste u zoni utjecaja požara koji je u početnoj fazi, aktivno se uključite u njegovo gašenje priručnim sredstvima, za što može poslužiti zemlja, pijesak, prekrivač (vuneni ili pamučni), lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem. Pritom uvijek vodite pozornost o vlastitoj sigurnosti i mogućem odstupanju od požara, u slučaju ozbiljne ugroženosti evakuirajte djecu, starije osobe i osobe koje je uhvatila panika, ako je kuća sigurna od požara i ne postoji mogućnost paljenja krovišta ostanite u objektu. Na taj način ste zaštićeni od zračenja topline i produkata izgaranja.zatvorite prozore kako dim ne bi ušao u unutrašnjost objekta. Vodom navlažite objekt i okućnicu. Uklonite gorivi materijal oko kuće (granje, korov, raslinje), obratite pozornost na krovište i tavanske prostore, budući je na tim mjestima najveća mogućnost zapaljenja gorive tvari, ukoliko posiječete raslinje oko kuće, uklonite ga što dalje,zatvorite dotok plina. Napunite što više posuda s vodom i stavite ih na dohvat ruke, ukoliko ipak trebate proći kroz zadimljenu zonu gdje postoji i utjecaj topline, dobro procijenite da li će te moći doći do sigurnog mjesta. Obucite vunenu ili pamučnu odjeću natopljenu vodom i visoku obuću koja maksimalno pokriva sve dijelove tijela. Time umanjujete mogućnost opeklina i povreda. Pokrijte glavu, oči zaštitite, a mokrom tkaninom ili ručnikom pokrijte lice, nos i usta, neposredno nakon požara ne otvarajte prozore, jer još mogu doletjeti komadići žara i napraviti štetu. Od objekta se ne udaljavajte još nekoliko sati. Zaostala žarišta požara (tinjajuće panjeve, naslage treseta) nemojte ostaviti bez nadzora.