Grb je omjera širine i visine Š:V=1:1,4 te se sastoji od crvenog štita s srebrnim obrubom unutar kojeg je srebrnom bojom prikazan Sv. Florijan sa zastavom i kopljem, koji gasi Divoševce. Divoševci su prikazani u donjem desnom kutu kao štit u plamenu, u tri dijela što prikazuje Divoševce, koje potok Osatno dijeli na lijevu i desnu stranu. Crveni središnji dio prikazuje potok, a ostala dva srebrne boje lijevu i desnu stranu sela. Gornji dio malog štita krasi šahovnica u dva reda, što predstavlja hrvatsko stanovništvo sela. Preko potoka kao most nalaze se na sredini malog štita tri orasa, što ukazuje da porijeklo imena Divoševaca – od mađarske riječi diós – što znači orah, orasi. U gornjoj desnoj strani grba nalazi se godina osnutka DVD-a 19 52, sa potkovom i plamenom između brojeva 19 i 52. Potkova simbolizira oblik sela koji zavija sa potokom Osatno, ali i konje, koji su davno prije bili najvrjednije što je svaka kuća mogla imati, jer su konji obrađivali polja koja su davala kruh. U gornjem dijelu štita polukružno u dva reda stoji natpis „DVD DIVOŠEVCI“. Autor grba je Slaven Vidaković.